fundusz

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE i ŻŁOBEK 

"ISKIERKA"
- MASZEWO

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE
​DLA TWOJEGO DZIECKA

 

Cenne wskazówki i dobre rady dla rodzica

Rozstanie z rodzicem nie musi być dla dziecka nieprzyjemnym momentem. Wystarczy zadbać o kilka ważnych szczegółów aby obowiązki związane z pobytem w przedszkolu były przyjemnością dnia codziennego. Poniżej przedstawiamy kilka dobrych rad:
-Ciesz się razem z dzieckiem, że następnego dnia idzie do przedszkola.
-Swojemu dziecku zamiast mówić "musisz" powiedz: "Kochanie masz już trzy lata, więc możesz iść do przedszkola".
-Kompletuj wyprawkę wspólnie z dzieckiem i ciesz się, że będzie korzystać z niej w przedszkolu.
-Nie przeciągaj pożegnania w szatni; pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.
-Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
-Nie obiecuj: "jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz"; kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może być to forma przekupywania.
-Nie strasz dziecka przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku!").
-Nie omawiaj zachowania dziecka przy nim samym. Rozmowy typu: "Nie chciał jeść", "płakał cały dzień",  odbijają się negatywnie na dziecku.
-Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.
-Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kila dni odprowadzał je do przedszkola tato, rozstania z tatą są mniej bolesne.

Uwaga! Nie spóźniaj się z odbieraniem dziecka - jeśli obiecałeś, że przyjdziesz wcześniej, dotrzymaj słowa.
Kontroluj to, co mówisz. Zamiast: już możemy wracać do domu, powiedz: teraz możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk,

Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem.

 

Niepubliczne Przedszkole Iskierka w miejscowości Maszewo to nowoczesna placówka, posiadająca profesjonalnie wyposażone obszerne sale oraz dużą salę gimnastyczną, która powstała z myślą o dzieciach w wieku od 1,6 do 6 lat. Misją naszego przedszkola jest tworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci i dbanie o ich prawidłowy rozwój oraz rozwijanie wrodzonych umiejętności. Od początku dbamy o to, aby stworzyć dobrą atmosferę naszym wychowankom, czuwając nad ich bezpieczeństwem. Na co dzień dzieci otoczone są wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną, która za sprawą kreatywnych zajęć różnego typu efektywnie korzysta z nowoczesnych metod wychowania.

Nasze przedszkole zaopatrywane jest przez renomowaną Firmę Cateringową, możemy więc zadbać o to, by dzieciaki codziennie jadły zdrowe i smaczne posiłki. Ponadto czuwamy nad bezpieczeństwem naszych podopiecznych, dlatego też teren Przedszkola Iskierka jest ogrodzony. Zielony teren przed przedszkolem jest z kolei wyposażony w różnorodne sprzęty do zabaw, z czego nasi milusińscy bardzo chętnie korzystają w okresie wiosenno-letnim. Ponadto nasza placówka organizuje wycieczki krajoznawcze w najbliższej okolicy, dzięki czemu dzieciaki poznają świata przyrody, oswajają się z kulturą i otaczającym je środowiskiem i przede wszystkim integrują się nawzajem.
Organizujemy również wyjazdy do Szczecina do Pleciugi, Muzeum Techniki, Opery, Kina oraz innych kulturalnych miejsc. Raz w miesiącu gościmy w naszym przedszkolu teatrzyki muzyczne, które mają na celu zapoznanie dzieci z muzyką z różnych zakątków świata.

 

KADRA

Dyrektor:
Arleta Kręzel tel. 
507403525
Zastępca dyrektora
Iwona Łakatosz tel. 500749581
Wychowawcy:
Arleta Kręzel      Iwona Łakatosz
Sylwia Waszak Agnieszka Kurpińska-Krekora


Asystenci nauczyciela:
Magdalena Zielińska  Justyna Osesik
Justyna Kręzel          Iwona Rokosz
Monika Żoch

Rytmika:
Robert Iżewski

Język Angielski:
Kinga Gryczkowska

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia logopedyczne:
Aneta Kozłowska

Zajęcia taneczne:
Dawid Podoła

Religia:

przedszkole

Karty pracy dla przedszkolaków (dostępne w przedszkolu)

Nasze przedszkole oferuje:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • nowoczesne metody pracy z dzieckiem
 • pełną realizację podstawy programowej MEN
 • zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu (koszt w czesnym)
 • domową atmosferę
 • zajęcia ruchowe
 • rytmikę (koszt w czesnym)
 • zajęcia taneczne (koszt w czesnym)
 • zajęcia plastyczne i techniczne
 • warsztaty artystyczno-teatralne
 • pobyt i zabawy na świeżym powietrzu
 • smaczne i zdrowe posiłki
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • wycieczki po okolicy
 • pełne bezpieczeństwo maluchów
 • religię (dla chętnych)
 • zajęcia logopedyczne (dla chętnych)
 • zajęcia logorytmiczne w grupach dla wszystkich dzieci (koszt w czesnym)
 • sensoplastyka dla wszystkich dzieci (koszt w czesnym)
 • zajęcia z piłką "Drużyna Kangura"(koszt w czesnym)
 •  Cykl 10 koncertów bajkowych prowadzonych przez muzyków z Filharmonii Szczecińskiej 

Rozkład dnia w przedszkolu według podstawy programowej:
 
 Czas podzielony jest na 5 części:
 - co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),
- co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane są gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze),
-najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
-pozostały czas, 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

projekt

 

Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczne Przedszkole „Iskierka” uzyskało dofinansowanie na realizację projektu żłobkowego pn. „Nowe iskierki w Maszewie!” nr RPZP.06.06.00-32-K009/19, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu „Nowe Iskierki w Maszewie!” jest umożliwienie podjęcia zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy dla 20 kobiet zamieszkałych na terenie gminy miejsko-wiejskiej Maszewo, które z uwagi na obowiązek opieki nad swoimi dziećmi do lat 3 musiały zrezygnować z kontynuacji lub rozpoczęcia kariery zawodowej.
 
Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez: adaptację pomieszczeń w lokalu przy ul. Okrzei 7a na potrzeby nowopowstającego Żłobka „Iskierka” do przyjęcia 20 dzieci (1 grupa) w wieku do lat 3 oraz zapewnienie jego bieżącego funkcjonowania.
 
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 31.08.2021 r.
 
Wartość projektu: 602 919,25 zł
 
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 512 481,36 zł
Kwota dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 60 291,92 zł

 

Niepubliczne Przedszkole „Iskierka” realizuje projekt „Nowe Iskierki w Maszewie!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków pomocy krajowej, którego głównym celem jest stworzenia warunków dla minimum 20 kobiet z gminy wiejsko-miejskiej Maszewo lub gm. ościennej (województwo zachodniopomorskie), pozwalających na podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dzieckiem poprzez utworzenie oraz utrzymanie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w nowoutworzonym Niepublicznym Żłobku „Iskierka” w Maszewie (72-130), przy ul. Okrzei 7A.
 
Uruchomienia żłobka 01.09.2020 r.
 

 
 

Treść

PLAN DNIA

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ISKIERKA

JEST CZYNNE 12 MIESIĘCY W ROKU
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 6:30-16:30

 

pdf

Iskierka – Plan dnia GRUPA I.pdf

Pobierz plik

pdf

Iskierka – Plan dnia GRUPA II-V.pdf

Pobierz plik

 

przedszkole

dsc-00631orig
20160923-0841061orig
dsc-00591orig
dsc-00751orig
a20160226-0917351orig
20161026-0944141orig
20161026-0945311orig
20161104-1026431orig
20161104-1155401orig
20161104-1000071orig
dsc-01081orig
dsc-01131orig
dsc-01151orig
dsc-01211orig
dsc-01411orig
dsc-01621orig
dsc-02051orig
dsc-02301orig
dsc-02721orig
dsc-03141orig
dsc-03401orig
dsc-07791orig
dsc-07931orig
dsc-08301orig
20160928-1110431orig

Nabór do przedszkola odbywa się w sposób ciągły.
Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku przedszkolnego.

W przedszkolu dzieci dzielone są na pięć grup:
I Grupa (żłobek) - 1 - 3 Pszczółki
II Grupa – 3-latki Muchomorki
III Grupa – 4-latki Motylki
IV Grupa – 4 i 5-latki Jagódki
V Grupa (GRUPA "0") - 5 i 6-latki Biedronki

Pobyt dzieci z GRUPY "0" do godz. 13:00 jest nieodpłatny.

Wyposażenie przedszkolaka:

-obuwie zmienne
-strój gimnastyczny (koszulka i spodenki)
-ubranie na przebranie
-ręcznik
-kubeczek
-szczoteczka i pasta do zębów

Opłaty: 

Czesne żłobek - 500 zł
Czesne dla dzieci 3,4,5 letnich wynosi 350 zł. W przypadku uczęszczania rodzeństwa do przedszkola: pierwsze dziecko-koszt czesnego 350 zł, drugie dziecko- 290 zł.
Dla dzieci 6 letnich do godziny 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest nieodpłatny. Dziecko 6 letnie pozostające w placówce po godzinie 13.00- opłata wynosi 100 zł.
Opłaty proszę uiszczać do 10-go dnia każdego miesiąca w biurze przedszkola lub na numer konta: 
Bank PKO BP SA Oddział 1 w Goleniowie
47102048120000000201580810.
 
Kwota składki na ubezpieczenie- 38 zł.
Kwota wyprawki 100 zł na rok.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 15 zł (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek).
Catering: BISTRO ROYAL- Justyna Juszczak-Walkowiak.

 

Pliki do pobrania

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

ISKIERKA

ul. Okrzei 7A
72-130 Maszewo
woj. zachodniopomorskie

tel.: 507 403 525
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
 
 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.